زیبایی

اصلاح طرح لبخند

اصلاح طرح لبخند و دياستم بين دندانى در فك بالا و پايين از طريق روكش zirconia

 

روكش zirconia

روكش zirconia